اهلِ یقین

شهدا امامزادگان عشقند که مزارشان زیارتگاه اهلِ یقین است .امام (ره)

اهلِ یقین

شهدا امامزادگان عشقند که مزارشان زیارتگاه اهلِ یقین است .امام (ره)

ارتقاء فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۸:۳۵ ب.ظ


 ارتقا فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان

 

 

چکیده:
 

فرهنگ ایثار وشهادت مجموعه ای ازمعانی نمادین است که ایثارگری و میل به شهادت را در افراد به وجود می آورد و با نهادینه شدن آن، نگرشها و رفتار افراد را به سمت رفتارهای ایثارگرانه سوق خواهد داد . انقلاب اسلامی که خود ثمره ایثارو شهادت است ، موجب تغییر و تحول در تمامی سطوح جامعه گردید یقیناً در این عصر اطلاعات ، اگر ملتی در راه حفظ و تقویت دستاوردهای فرهنگی خود قدم پیش نگذارد ، نمی تواند در مقابل تهدیدها مصون بماند. خصوصا امروزه که مظاهر تمدن جهان ، خصوصاً پیشرفت علوم، اذهان و قلوب را مسخّر ساخته است، افراد و گروه های مغرض، یا کم اطلاع و یا ساده لوح به تحریک سیاستمداران جهان خوار، می کوشند که دین اسلام و فرهنگ اسلامی و ارزشهای حاکم بر آن را مخالف و مخرب زندگی و پیشرفت معرفی کنند و برای رسیدن به اهداف خود نسل جوان ما را آماج دسیسه های فرهنگی خود قرار داده اند لیکن بر ماست که در راه شناخت و بازشناسی فرهنگ اصیل اسلامی خصوصا ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت گامهای موثری برداشته شود. موضوع این نوشتار : ارتقا فرهنگ شهادت و ایثار در بین نسل جوان می باشد و مستند برای ما مطالب و نظرات قرآن مجید و روایات و سخنان بزرگان دین ، همچنین آرا و اندیشه های اندیشمندان اسلامی و صاحب نظران و کارشناسان در این زمینه می باشد.فایده این پژوهش بررسی دو چیز است : اول: شناخت فرهنگ ایثار وشهادت و مبانی آن دوم : چگونگی گسترش این فرهنگ در نسل جوان

بیان مسئله:
 

دریک فرایند طبیعی برای شکل گیری فرهنگی خاص،ابتدا افراد جامعه نسبت به موضوعات وعناصر تشکیل دهندهی آن فرهنگ و مسایل مطرح در آن آشنایی پیدا می کنند و سپس با آگاهی یافتن از مزایا و آثار موجود درآن، انگیزه و تمایل لازم نسبت به آن فرهنگ وجودشان را فرا می گیرد. آنگاه برای دستیابی و بهره مندی ازآنچه شناخته اند دست به تلاش و کوشش خواهند زد.بدین صورت فرهنگ مورد نظر گلیم خویش را در آن جامعه پهن کرده و همگان را به مهمانی بر سرخان فر اهم شده دعوت خواهد نمود. بنابراین چنانچه اجتماعی بخواهد ازفرهنگ سازنده ودستاوردهای پیش برندهی ایثار و شهادت بهره مند گردد لازم است آگاهانه، هدفمند وبرنامه ریزی شده برای ایجاد وگسترش این فرهنگ سعی و کوشش کرده و هر یک از عوامل تأثیرگذار در این عرصه را به گونه ای چینش کند که در جمع، از کارکرد مناسب آنها به اهداف گرانسنگ خویش نایل آید.درفرهنگ بشری، همیشه انسان های فداکار مورد احترام بوده اند.حتی کسانی که شهامت از خود گذشتگی ندارند ، در برابر عظمت انسان های از جان گذشته ، خضوع می کنند و زبان به تحسین آنان می گشایند .

اهمیت وضرورت تحقیق:
 

در فرهنگ دین ،ایثار و شهادت علاوه بر نیکنام ،دارای ارزش معنوی و روحانی است.انسان فداکار،ازعلائق خویش در راه هدف های متعالی،می گذرد،تا به رضایت حضرت حق دست یابد. قداست شهیدبر اصولی چون از اویی و به سوی اویی،کرامت و منزلت انسان ،پویایی انسان،کمال نیکوی ،مسابقه در نیکی ها،مرگ آگاهانه،اخلاص، زندگی راستین وتأسی به الگوهای جاودانه متکی است. واژه شهید از اسماء الله می باشد . شهید مسلمانی است که این واژه در لغت به معانی مختلف به کار رفته است .دراصطلاح ادبیات اسلامی به مساله شهادت رویکردی ویژه دارد .در قرآن در راه خدا کشته شود کریم ماده شهد یکصدوشصت( 160 )بار به صورت مشتقات مختلف ذکر شده است واحادیث متعدد نبوی و مروی از ائمه مساله شهید و شهادت را چون میراثی عظیم به ما رسانیده است.شعرعربی دوره اسلامی با توجه خاص به این موضوع،میزان تعهد خود رابه ادبیات متعهد به اثبات رسانده است.حسان ابن ثابت،کعب بن مالک و عبدالله رواحه و شمار کثیری از شاعران مسلمان در این دوره در پاسداری ازحریم دین حق،با ایمان وسلاح لسان به جنگ با کفار رفته وآنگاه که درصحنه کارزارشاهد نبرداسلام و کفر هستند،با ترسیم دلاوری های جهادگران و دشمن تازیهایشان تاریخی هنرمندانه ومکتوب ازآن دوره برجای گذاردند،این اسنادهم اکنون در زمره شواهد تاریخی دوره صدر اسلام محسوب می شود. چنانچه جامعه ای خواهان برخورداری از نسلی با عزت و آماده ی ایثار و شهادت است باید بطور بنیادی به فرهنگسازی در این زمینه پرداخته وعوامل تأثیرگذاردر این عرصه راشناسایی کرده وباتمام ظرفیت وتوان برای هرکدام از آنها برنامه ریزی نماید.
اهداف تحقیق: هدف کلی :مفهوم شناسی فرهنگ ایثار وشهادت وارتقا این فرهنگ بین نسل جوان
اهداف جزئی: ایثار وشهادت درقرآن - ایثار وشهادت درروایات واحادیث معصومین- ایثار وفداکاری در قبایل مختلف – بازشناسی مبانی ایثار وشهادت برای نسل جوان
روش تحقیق: روش پژوهش :مستندمابراین مطالب آیات قرآنی وروایات معصومین وهمچنین نظرشاعران ونویسندگان نامی وآراعرفا وفرزانگان دراین زمینه می باشد.(کتابخانه ای -توصیفی)

مقدمه
 

شهادت هنر مردان خداست و شهیدان هنرمندانی بزرگ، در بازنمایی وترسیم مفاهیم تعالی انسان خاکی اند. گام زدن در راه کسب دانش وخرد ناب نیز جهادی است که انسان جوینده را به سرچشمه های حقیقت و لطف الهی رهنمون می سازد. هرکس که گام دراین دو راه نهاد، بدون شک اجری عظیم نزد پروردگار خواهد داشت وچه مقامی والاتر از اینکه در هردو جهاد، سربلند و آزاده ای وارسته شوی
دراسلام و زبان قرآن و زبان اهل بیت معصومین، شهادت گزینش مرگ سرخ متکی بر شناخت و آگاهی و بر مبنای آزادی و اختیار در مبارزه علیه موانع تکامل و خطوط انحرافی و طاغوتی است که مجاهد با همه ی منطق و شعورو بیداری و بینایی وحضورخود انتخاب می کند،رسوا می کند،انشاء می کند وحیات یک ملت و تاریخ را تضمین می کند . شهادت یکی از حقایق قرآنی است که در موارد متعدد یاد شده و دارای معنای وسیعی این خون است. شهادت خون دوباره ای است که به کالبد نیمه جان جامعه وارد می شود و عنصر لطیف حیاتی، در نظام اجتماعی به عنوان گویاترین و موثرترین عامل تبلیغ وآگاهی وسازندگی است. شهادت به معنای واقع و کامل کلمه ابتدا « و ذاتا » متعلق به پروردگار متعال می باشد « ان الله کان علی کل شیئی شهیدا » بی تردید خداوند بر همه چیز گواه و شاهد است » در مرتبه ی بعد شهادت از ویژگی های پیامبر و ملائکه الله است. (نساء، 33 ) " یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا "ای پیامبر ما تو رافرستادیم تاشاهد همگان ومژده دهنده دوستان وترساننده ی دشمنان باشی. (احزاب، 45 ) اسلام با طرح شهادت نه تنها تحول نوینی در مساله مرگ ایجاد کرده، بلکه از او به عنوان حیات جاوید و زندگی راستین نام برده و در حقیقت شهادت را تولدی دوباره می داند. وقتی که انسا ن ها شهادت را یک ارزش و شهادت خواهی را به عنوان والاترین آرمان خود برگزیدند و انتخاب می کنند و در جستجوی آن، حجاب ها و موانع را در هم می شکنند، بارزترین خصلتی که در مسلمانان مجاهد متجلی م یشود مانع براندازی و بت شکنی است. شهادت جهاد رنگین و سرخ رنگ است و رنگ خون دارد، خونی که به پیشگاه مقدس الهی تقدیم می شود . شهادت قربانی کردن در راه حق است. شهادت وقتی است که هدف، حق باشد و آرمان خدا باشد. شهید نزد همه ی جهانیان مقامی بلند و منزلتی ارجمند دارد. همه کس شهید را به دیده احترام می نگرد ولی نزد پیروان قرآنی مقامی بالاتر و منزلتی والاتر دارد .اسلام در معنی شهید با اقوام دیگر اختلاف نظر دارد. پاداش شهیدی در اسلام رضوان الله می باشد که مقامی از آن بالاتر و سعادتی ازآن بیشتر وبرترنخواهد بود .شهادت خواهی دراسلام بسیار پرارزش است.ازجمله ی ایثارها، ایثار جان است و خون، آنچه که در فرهنگ مذهبی و با عنوان شهادت بیان می شود ارزش « قتل فی سبیل الله » و اسلامی بسیاردارد.شهادت خواهی زمانی که تعیین کننده ی استراتژی جنگ است،این آرمان است که هنرمی آفریند، خلاقیت می بخشد،ابداع وابتکارمی آورد وبالاخره زندگی وحیات وهمه چیز،وبه رهبری زمینه می دهدوامکان می دهد که ابتکار عمل دردست گرفته وسیاست حاکم برجنگ راتعیین نموده وفرماندهی کندهمان گونه که امروزدررابطه بین امام وامت قهرمان متبلور است واین رهبری است که باید پیروز شود و بر این اساس است که شهادت یک ارزش می شود.

فرهنگ شهادت
 

مجموعه ای از اعتقادات و آموزه هایی است که باعث شکل گیری روحیه ی شجاعت ، مبارزه و جهاد در راه خدای متعال و نهایتاً کشته شدن در راه ایمان و عقیده است . محور اصلی این فرهنگ نیز همان شهید و انگیزه های متقن و مقدسی است که او را به سمت شهادت طلبی سوق می دهد . (پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ، 1381 )

واژه ی شهید
 

شهید و شهادت طلبی از جمله عبارات مقدس و قابل احترام در کلیه ی جوامع و ادیان مختلف است که قدمت زیادی( حتی قبل از ظهور دین اسلام ) دارد . این واژه ی مقدس تداعی کننده ی بسیاری از صفات حسنه و مورد احترام انسانها از قبیل:فداکاری ، شجاعت ، آزادگی ، عزت و غیره می باشد . و صرفاً از زاویه ی مذهبی و اعتقادی به آن توجه نشده است . درطول تاریخ بشریت انسانهایی بوده و هستند که از گرانقدر ترین هدیه ی الهی به ودیعت گذاشته شده در کالبد آنها به راحتی صرف نظر کرده و این گوهر ارزشمند جان خود را در نهایت آگاهی و اخلاص با خالق خویش معامله کرده اند . شهادت بالاترین آزمایشی است که شهید با موفقیت ازآن بیرون می آید رستگاری وجایگاه رفیع او درجنت نعیم الهی تضمین خواهد شد . آری شهداء همان انسانهای بزرگ وارزشمندی هستند که برای جلب رضایت معبودازهمه ی هستی وحق حیات خود دراین دنیای فانی انقلاب اسلامی گذشته و از نثارعزیزترین سرمایه ی خود درراه جانان دریغ نکرده اند ایران و جنگ تحمیلی ( هشت سال دفاع مقدس ) از جمله وقایعی بود که شهادت را در عرصه ی نظر و عمل معنا نمود و امروز با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ی ایران با تقدیم 219 هزار شهید ، در مرحله ی تثبیت پایه ها و سیر تکاملی خود است ، و از آنجا که ظهور پدیده انقلاب اسلامی و ثبات نظام اجتماعی برآمده از آن ، مدیون هزاران شهیدی است که به دفاع از میهن و مکتب خود برخاسته و خویشتن را در راه آن قربانی نموده اند . لذا توجه به شهیدان و معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، مخصوصاً در بین نسل جوان لازم و ضروری می باشد . (پاسدار اسلام 1382 ش 266 )

شهید و شهادت در آیات قرآن
 

ادبیات دینی با این واژه تعاملی چندان دارد.در قرآن کریم ماده شهد 160 بار به صورت مشتقات مختلف ذکر شده که واژه شهید 35 باروجمع آن شهدا 20 بارو مثنی آن شهیدین 1 باربه کار رفته است علاوه برآیات قرآن،روایات اسلامی نیزدر پرداختن به مساله شهید وشهادت،ازچنان غنایی برخوردارند که خود تحقیقاتی مفصل ومستقل می طلبد.وسایل شیعه،مستدرک،بحارالانوار،میزان الحکمه ، نورالثقلین،کنزالعمال ودیگرمنابع اسلامی بابهره گیری از کلام پیامبر اسلام (ص)وامامان معصوم (ع)،دیدگاه دینی رادرباب بار معنایی که واژگان شهید وشهادت ازآن برخورداراست واجر منزلتی که اسلام برای شهید بر می شمارد تبیین نموده اند. (قرائتی 1377 ).در قرآن کریم آیات بسیاری می باشد که مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به شهید و شهادت و فضائل و مناقب و خصائل آنها می باشد،ولی بدلیل قلت بضاعت این حقیر ومحدودیت مقاله نمی توان به همه ی آن نکات و دقت ها و اشارت هایی که دراین خصوص درکلام الهی هست حتی درحدمحدود پرداخت؛ لذا به آنچه ذکر شد بسنده می شودقرآن در آیات 169 تا 175 سوره آل عمران به مقام شهیدان می پردازد." البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود. آنان به فضل ورحمتی که از خداوند نصیبشان گردیده شادمان اند و به آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوسته اند و بعداً در پی آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند.و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینکه خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند آیات 169 تا 171 سوره آل عمران:
« ولا تحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتَا بلْ أَحیاء عند ربِّهِم یرْزقُون ( 169 ) فَرِحینَ بِما ءاتَاهم اللَّه من فَضله و یستَبشرُونَ بِالَّذینَ لَم یلْحقُوا بهِم مّنْ خَلْفهِم أَلاخَوف علَیهِم و لا هم یحزَنُونَ( 170 ) ستَبشرُونَ بِنعمةٍ مّنَ اللَّه و فَضلٍ و أَنَّ اللَّه لا ضیع أَجرَ الْمؤْمنینَ (171) »در قرآن آیات متعددی درباره شهید و فضیلت آن در راه خدا ذکر شده است که به اختصار قسمتی از آن را بیان می کنیم.
1- سوره بقره، آیه 154: " و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموت بل احیاء ولکن لا تشعرون" " کسی را که در راه خدا کشته شد، مرده نپندارید، بلکه اوزنده جاوید است، ولیکن شما این حقیقت را نخواهید یافت." در آیه بالا 3 تذکر بسیار مهم درباره شهدا به انسان های دیگر شده است:
1- در پندار و گفتار در مورد شهدا نباید لفظ (مرگ) را بکار برد. 2- حیات شهدا بعد از شهادت برای همیشه جاودان است. 3- ما توان درک زندگی شهدا را نخواهیم داشت.در حقیقت این سوره جایگاه شهید را نشان می دهد، تا جایی که بشر نمی تواند مقام رفیع شهید را درک کند.
سوره آل عمران،آیه 14-139 "و لا تهنوا و لا تخرنوا و انتم الاعلون ان کنتم " «سست نشوید و اندوهگین نباشید وشما برترید، اگر هستید مومنان »« این آیه بعدازجنگ احد نازل شد،که مومنان درجنگ شکست خوردند . اینجا می خواهدتذکربدهدکه اگر دارای ایمان استوار باشید وبرای همیشه برتریدوشماشاهدان ورهبران برهم نیز هستید.
3- سوره حج،آیه 58 :" والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهوخیر الرازقین" " و آنان که درراه خدا از وطن هجرت گزیده و در این راه کشته شده یا مرگشان فرا می رسد. البته خدا رزق و روزی نیکویی نصیب شان می گرداند، که هماناخداوندبهترین روزی دهندگان است" دراین آیه پاداش کسانی که برای رضای خدا هجرت را برگزیند، رزق و روزی خاص معرفی می کند، یعنی برندگان این صحنه پاداش را از خود خدا می گیرند. درحقیقت این آیه ایجاد انگیزه می کند و شارژ کننده برای کسانی که م یخواهنددرمقابل اهریمنیان ایستادگی کنند.
4- سوره آل عمران،آیه 169 : "و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون "مرده نپندارید کسانی که در راه خدا کشته می شوند،بلکه زنده اند ونزد خدای خود روزی می برند". در این آیه تفاوت مردن معمولی با کسانی که درراه خدا شهید شدند،بوضوح دیده می شود ویک پاداش بزرگ برای این گروه درنظرگرفته شده است و آن روزی خوردن درنزد خداوند متعال می باشد.این آیه ازویژگی های شهدا پرده برداشته که آنان زنده اند وتمام خصوصیات حیات را دارا می باشند. از آثار حیات، روزی خوردن و ارزاق است که شهدا به نحو احسنت از آن برخوردارند.
5- سوره توبه، آیه 20 : "الذین ءامنوا و هاجروا و جهدوا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عندالله واولئک هم الفائزون" " کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند، نزد خدا مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند." دراین آیه جهاد گران با مال و جان در راه خدا را رستگاران معرفی کرده و سعادت آنها را تظمین کرده چرا که مقام شان درنزد خداوند بلند است یعنی کسانی که بی تفاوت به مستبد نیستند و در برابر کافران قیام می کنند را تشویق می کند و پاداش آنها را سعادت و مقام بلند و رستگاری معرف کرده است.
6- سوره نساء، آیه 73 :" لیقتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوة الدنیا بالاخرة و من یقتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما" " مومنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادی دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کنند وهرکسی در جهاد به راه خدا کشته شود فاتح است زود باشد که او را اجری عظیم دهیم". در این آیه ابتدا تکلیف مومنان را مشخص می کند که در برابر کسانی که دنیای مادی را بر آخرت ترجیح دادند، باید جهاد کنند. و حالا اگر در این جهاد کشته شوند و چه فاتح هر دو را پیروز می داند و پاداش عظیم می دهد.در آیات فوق شهدا را انسان هایی برجسته و بیدار معرفی می کند و آنها را پیروز واقعی این دنیا و آن دنیا و روزی خور در نزد خداوند و سعادتمند و فاتح و دارای مقام بلند و شاهد بر دیگر امت ها معرفی می کند و پاداش شهدا را خداوند بر خود مفروض می داند.
7- " ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما" کسی که به دستورخدا در راه خدا با دشمن می جنگد(از برای آنکه ظلم و فساد را ریشه کن کند ودین خدا را درزمین استوار نماید،تا آنکه مستضعفین و محرومین از چنگال اهریمنان نجات یابند، هر گاه این مجاهد راه خدا) کشته شود و یا پیروز شود خداوند به او اجر و پاداش عظیم خواهد داد. (نساء، 74)
8- « و لئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفره من الله و رحمه خیر مما یجمعون اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بمیرید هرآینه مغفرت ورحمت خدابرای شما خواهد بود(و رحمت و مغفرت خدا برای شما بهتر است)ازآنچه را که در دنیا برای خوداندوخته اید.(آل عمران، 157)همه گناهان شهید مورد عفو و مغفرت قرار می گیرد و بخشیده می شود.
9- شهادت تجارت و معامله باخداوند است که سودمندترین معاملات است.( توبه/ 111 ) 10- شهادت در طول تاریخ و نزد همه ی ادیان الهی دارای ارزش بوده و محبوبیت تاریخی دارد . (توبه / 111 )
11 - شهادت بالاترین رستگاری و فوز عظیم است(توبه/ 111)
12 - ایمان و هجرت وجهاد،زمینه ، عناصر و عوامل شهادت می باشند .(آل عمران/ 195)
13 - ثواب و پاداش شهیدان از سوی خداوند ضمانت شده و ضایع نمی گردد. (آل عمران/ 195 )
14 - اجر و مزد شهیدان بهشت الهی است، یعنی جواررحمت و رضوان حضرت حق (آل عمران / 195 )
15 - شهیدان قبل از شهادت به جایگاه خود معرفت پید می کنند (محمد/ 6 )
16 - آثار واعمال شهیدان پایدار و جاوید است و از بین نخواهد رفت (محمد/ 5)
17 - شهید به تمام آرزوها و آرمان های مقدسش نائل می شود . (محمد/ 5)
18 - شهید به لقاءالله میرسد وپیروزی حقیقی ازآن اوست(آل عمران/ 158)
19- شهادت رجعتی است به میعاد و وطن اصلی(آل عمران/ 158)
20 - شهادت معرفی کننده ی مومنین است. (آل عمران/ 153)
21 - شهادت جامعه را تصفیه و پالایش می کند .(آل عمران/ 154)
22- شهادت آزمایشگاه مومنین است. (آل عمران/ 154)
23 - شهادت رهایی ازمرگ بیهوده و ارزان است.(آل عمران/ 145 )
24 - شهادت جامعه را مقاوم و پویا نموده مشتاق ایثارمی سازد. (آل عمران/ 139 )
25 -شهید به کمال نهایی رسیده وبزرگ ترین عارف است ؛
26 - شهیدهمنشین پیامبران و صدیقین می باشد.( نساء/ 69)
27 -درعرفان عملی شهید علاوه برخودسازی،دیگرسازی واصلاح ازارکان طریقت است(توبه/ 112 )
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۷
محمود جانقربانی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی